เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสุวนิช ภู่ขจร ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนนานาชาติทีซีอี, ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้ลงนามทำความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทรัพยากรในด้านการจัดศึกษาระหว่างประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศมาเลเซีย ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการที่ทำความร่วมมือกับ Sichuan International Studies University

โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.นิตินาชิต รองเลขาสภาการศึกษา กระทรวงศึกษา พร้อม ท่านสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.ศุภเศษฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการตกลงทำความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

   ดร.ขจรวรรณ ภู่ขจร ผู้จัดการโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ตัวแทนผู้บริหาร เข้าร่วมลงนามทำความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทรัพยากรในด้านการจัดศึกษากับโรงเรียนต้าผิง ระดับประถมศึกษา เขตการศึกษาหยวีจง มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

   โรงเรียนต้าผิง เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากเขตการศึกษาหยวีจง และเป็นอีก 1 โรงเรียนระดับประถมศึกษาชั้นนำของมหานครฉงชิ่ง มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลการันตีทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งมีการตกลงทำความร่วมมือกับโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทรัพยากรต่างๆ และได้ตกลงดำเนินการในการจัดการศึกษาทวิวุฒิ (รับวุฒิจบการศึกษาทั้งโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรและโรงเรียนต้าผิง) สามารถเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา การจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนและครู เพื่อพัฒนาด้านการจัดการศึกษาสู่สากล

ลงนามทำความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทรัพยากรในด้านการจัดศึกษาระหว่างประเทศไทย-จีน-มาเลเซีย
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic