โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร จัดกิจกรรม Kids(คิด)ดี เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังในการทำประโยชน์เพื่อสังคมของนักเรียนโดยให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เนื่องด้วยปัจจุบันคลังโลหิตของแต่ละโรงพยาบาลค่อนข้างขาดแคลน จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00น.-12.00น. ณ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร