เปิดสอนนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
☑ สอนภาษาจีน
☑ สอนภาษาอังกฤษ
☑ สอนภาษาไทย
☑ สอนวิทยาศาสตร์
☑ สอนคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรการสอนแบบ Math Science
  • มุ่งเน้น และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
  • เน้นวิชาการสร้างทักษะ ให้เกิดประสิทธิภาพ

𝟰 ข้อที่บอกได้ว่าให้ลูกเข้าเรียน..โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ดียังไง?

  1. ดีต่อพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้
  2. ดีต่อการศึกษาต่อในระดับสูง
  3. ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
  4. ดีต่อวิชาชีพและการทำงานในอนาคต

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร