วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางสุวนิช ภู่ขจร, นางสกลวรรณ  ภู่ขจร หว่อง, ดร.ขจรวรรณ  ภู่ขจร ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร จัด "งานฉลองครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งโรงเรียน (จากต้นกล้าสู่ไม้ใหญ่) และฉลองเทศกาลตรุษจีน” ที่ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร พิธีเปิดเริ่มด้วย นาย ชาธิป  รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีจุดธูปไหว้เจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล

   จากนั้น นางสกลวรรณ  ภู่ขจร หว่อง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร เปิดเผยว่า ด้วยโรงเรียนนี้เปิดจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีนและประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายพันปี ที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ประกอบกับโรงเรียนได้ครบรอบ 25 ปีการก่อตั้งโรงเรียน จึงได้จัดกิจกรรมงานวันนี้ขึ้นมา

   นายชาธิป  รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีน เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชาวจีน เพราะถือว่าขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ซึ่งคล้ายคลึงกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย เนื่องจากถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปีต่อไป ชาวจีนทุกคนจะให้ความสำคัญกับวันนี้ มีการเฉลิมฉลองโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน มีการประดับหน้าต่างและประตูด้วยกระดาษตัดสีแดงและคู่กับธีม “โชคดี” “ความสุข” “ความมั่งคั่ง” และ“ชีวิตยืนยาว” ประเพณีตรุษจีนนั้นจัดเพื่อการสมานฉันท์ ลืมความบาดหมางและปรารถนาสันติและความสุขแก่ทุกคนอย่างจริงใจ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู้ขจร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในวัฒนธรรมและภาษาจีน มีจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่ง ที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนโดยใช้การปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น

   จากนั้นได้เข้าสู่พิธีเปิด โดยประธานในพิธีพร้อมผู้บริหารโรงเรียนและแขกผู้มีเกียริติได้ร่วมรินน้ำชาทำพิธีเปิด โดยมีเด็กๆ นักเรียนทำการแสดงเชิดมังกร ภายในงานมีนายอนุชา  พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางกาญจนี  รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม

   กิจกรรมการแสดงเด็กนักเรียนอาทิเช่น การแสดงต้ากู่ การแสดงอุปรากรจีน การแสดงมังกร-สิงโต การแสดงดนตรีจีน การแสดงเหล่าขุนพล การแสดงนางฟ้า การแสดงละครจากต้นกล้า...สู่ไม่ใหญ่ การชงชา การแสดงระดับอนุบาล การเขียนพู่กันจีน การแสดงระดับประถมศึกษา ท่ามกลางผู้ปกครองที่มาร่วมชมต่างนำโทรศัพท์มาถ่ายทั้งภาพนิ่งและวีดีโอไว้เป็นที่ระลึก

งานฉลองครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งโรงเรียน (จากต้นกล้าสู่ไม้ใหญ่)
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic