13/8 ซอย 6 ถนนเจริญสุข อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
จันทร์-ศุกร์: 8:00 - 15:30 น.

ผู้บริหารและครู

suwanich sakolwan khajornwan

นาง สุวนิช ภู่ขจร

นางสาว สกลวรรณ ภู่ขจร

นางสาว ขจรวรรณ ภู่ขจร

info06

info05

info05