กิจกรรมเรียนวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถระบุและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้

  • elt-01.png
  • elt-02.png
  • elt-03.png
  • elt-04.png
  • elt-05.png
  • elt-06.png
  • elt-07.png
  • elt-08.png
  • elt-09.png