• elt-01-thumb.png
  • elt-01.png
  • elt-02.png
  • elt-03.png
  • elt-04.png
  • elt-05.png
  • elt-06.png
  • elt-07.png
  • elt-08.png
  • elt-09.png

กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ https://pookajorn.ac.th/images/data/informations/English_learning_activities/elt-01.png Super User

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร (Triam nanachart Pookajorn School) เลขที่ 13/8 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์  055-713765

Find our more