กิจกรรมเรียนวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถระบุและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้