** หากไม่สามารถสแกนคิวอาร์-โค้ด ได้ คลิกที่ลิงก์นี้: https://pkj-new-students.glideapp.io/

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร และโรงเรียนนานาชาติทีซีอี โดยตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้นำเครื่องฟอกอากาศแบบพกพา จำนวน 100 เครื่อง มอบให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากท่านนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดย พญ.อชิญาภัท อินทพงษ์ และ นพ.พงศธร ปฏิเวธวิทูร ผู้รับมอบ

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา "เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สุขผล (น้องชินโซล)" สามารถสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล (น้องชินโซล) ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการให้เด็กและเยาวนดีเด่น ประจำปี 2565 เข้ารับโล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร จากผลงานของเด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล (น้องชินโซล) และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 ดังนี้

เนื่องด้วยในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทางโรงเรียนฯ เปิดเรียนตามปกติ โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันหยุดชดเชย

เนื่องด้วยในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อลดความแออัดและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางโรงเรียนฯ จึงขอกำหนดวัน-เวลา รับผลการเรียนของนักเรียน ดังนี้