ผู้รับใบอนุญาต

 

 

นางสาว สกลวรรณ ภู่ขจร https://pookajorn.ac.th/images/data/teacher/sakolwan.png Super User

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร (Triam nanachart Pookajorn School) เลขที่ 13/8 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์  055-713765

Find our more