เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

 • wk-01.jpg
 • wk-02.jpg
 • wk-03.jpg
 • wk-04.jpg
 • wk-05.jpg
 • wk-06.jpg
 • wk-07.jpg
 • wk-08.jpg
 • wk-09.jpg
 • wk-10.jpg
 • wk-11.jpg
 • wk-12.jpg
 • wk-13.jpg
 • wk-14.jpg
 • wk-15.jpg
 • wk-16.jpg
 • wk-17.jpg
 • wk-18.jpg