Sample Image
 1. Sample Image

เนื่องจากปีนี้ทางโรงเรียนไม่ได้จัดงานตรุษจีนแบบทุกปี เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงต้องนำเด็กๆ มาขอพรจากผู้ว่าฯ แทน เด็กๆ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มีโอกาสมาเห็นห้องทำงานของผู้ว่าฯ ด้วย

 • cn64-01.png
 • cn64-02.png
 • cn64-03.png
 • cn64-04.png
 • cn64-05.png
 • cn64-06.png
 • cn64-07.png
 • cn64-08.png
 • cn64-09.png
 • cn64-10.png
 • cn64-11.png
 • cn64-12.png
 • cn64-13.png
 • cn64-14.png
 • cn64-15.png
 • cn64-16.png
 • cn64-17.png
 • cn64-18.png
 • cn64-19.png
 • cn64-20.png

กิจกรรมวันตรุษจีน 2564 https://pookajorn.ac.th/images/data/informations/chinese_day64/cn64-01.png Super User

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร (Triam nanachart Pookajorn School) เลขที่ 13/8 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์  055-713765

Find our more