เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนฯ ได้นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ อุทยานปรวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไม่ไกลจากจังหวัดสุโขทัยเท่าใดนัก ลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมในอุทยานแห่งนี้เป็นศิลปะแบบเดียวกับที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานที่สวยงามและขนาดใหญ่มากมาย หลายแห่งในอดีตเมืองกำแพงเพชรถือเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ประกอบด้วยสถานที่สำคัญ ได้แก่

 1. สระมน
 2. พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ
 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
 4. ศาลพระอิศวร
 5. วัดพระแก้ว
 6. วัดพระธาตุ
 7. วัดพระสี่อิริยาบถ
 8. วัดช้างรอบ

 • ehp-04.png
 • ehp-05.png
 • ehp-06.png
 • ehp-07.png
 • ehp-08.png
 • ehp-09.png
 • ehp-10.png
 • ehp-11.png
 • ehp-12.png
 • ehp-13.png
 • ehp-14.png
 • ehp-15.png
 • ehp-16.png
 • ehp-17.png
 • ehp-18.png
 • ehp-19.png
 • ehp-20.png
 • ehp-21.png
 • ehp-22.png
 • ehp-23.png