เด็กหญิง วรรณิชา  เกษมสุข และเด็กหญิง ณัฏฐณิชา ดิษฐภู่ ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เข้าร่วมค่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ศูนย์ภาคกลาง) จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน โดยตัวแทนของโรงเรียน ได้แก่

วันที่10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร น.ส.สกลวรรณ  ภู่ขจร (ครูเน็ท) ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร และ น.ส.ขจรวรรณ (ครูนุ่น) ภู่ขจร ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติทีซีอี นำครูและเด็กนักเรียนเข้าอวยพรพร้อมมอบผลไม้ ขนม สิ่งของมงคล ให้พ่อเมืองกำแพงเพชร นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในวันตรุษจีน เพื่ออวยพรให้ท่านผู้ว่าฯอยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวย โชคดีตลอดปี โดยพ่อเมืองมอบของที่ระลึกและอวยพรให้แก่คณะผู้บริหารครูและนักเรียน เช่นกัน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรไรซ์ไทยแลนด์: หลักสูตรเพื่อความสำเร็จในชีวิตเด็กปฐมวัย (Riece Curriculum: Accuricurum for Childs Success) ณ โรงแรมแม่น้ำ กรุงเทพฯ เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยการให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างอิสระ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนฯ ได้นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ อุทยานปรวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไม่ไกลจากจังหวัดสุโขทัยเท่าใดนัก ลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมในอุทยานแห่งนี้เป็นศิลปะแบบเดียวกับที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานที่สวยงามและขนาดใหญ่มากมาย หลายแห่งในอดีตเมืองกำแพงเพชรถือเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ประกอบด้วยสถานที่สำคัญ ได้แก่

 1. สระมน
 2. พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ
 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
 4. ศาลพระอิศวร
 5. วัดพระแก้ว
 6. วัดพระธาตุ
 7. วัดพระสี่อิริยาบถ
 8. วัดช้างรอบ

 • ehp-04.png
 • ehp-05.png
 • ehp-06.png
 • ehp-07.png
 • ehp-08.png
 • ehp-09.png
 • ehp-10.png
 • ehp-11.png
 • ehp-12.png
 • ehp-13.png
 • ehp-14.png
 • ehp-15.png
 • ehp-16.png
 • ehp-17.png
 • ehp-18.png
 • ehp-19.png
 • ehp-20.png
 • ehp-21.png
 • ehp-22.png
 • ehp-23.png