Sample Image
  1. Sample Image

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา "เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สุขผล (น้องชินโซล)" สามารถสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ

คนเก่งของเรา https://pookajorn.ac.th/images/informations/punnavith.png Super User

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร (Triam nanachart Pookajorn School) เลขที่ 13/8 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์  055-713765

Find our more