โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NARIT) ได้จัดเตรียมกล้องโทรทรรศน์ เพื่อให้ประชาชนได้ชม “จันทรุปราคาเต็มดวง” ในค่ำคืนวันลอยกระทง เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม (ด้านหลังเวทีกลาง)

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
ชม "จันทรุปราคาเต็มดวง"