เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.09 น. นายชาธิป  รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตรุษจีน พร้อมด้วยนางกาญจนี  รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร และโรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี คณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า

   ซึ่งโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอน 3 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนด้านการใช้ภาษาแล้ว ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีนและประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายพันปี จึงนำมาสู่การจัดงานตรุษจีนในวันนี้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของจีน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวันตรุษจีน และส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีความกล้าแสดงออก อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถการใช้ทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม และใช้ในชีวิตประจำวันได้

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
กิจกรรมวันตรุษจีน 2566

   ทั้งนี้ ประธานในพิธีฯ ได้ทำพิธีไหว้เจ้าในแบบฉบับของคนจีน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และร่วมชมการแสดงจากนักเรียน โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจรและโรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี มากกว่า 14 ชุดการแสดง และทางโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจรและโรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี ได้จัดมอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการหนึ่งคนให้หลายคนรับ จำนวน 444 ผืน ให้แก่ มูลนิธิเพื่อนพึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบโดยนางกาญจนี  รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน