นักเรียนของโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร และ T.C.E.International School ร่วมแสดงกิจกรรมในพิธีเปิดงาน "กินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพง" ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
"กินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพง"