Copyright 2018 - Custom text here

ชั้น ป.5/1 วิชาสังคมศึกษา

ชั้น ป.5/1 วิชาสังคมศึกษา เด็กๆได้ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของแต่ละอาชีพ

 

f t g m
ลิขสิทธิ์ © 2561 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.