Copyright 2018 - Custom text here

ชั้น อนุบาล1G

 

ชั้น อนุบาล1G กับการเรียนวิชาตนตรี นักเรียนได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีของจริงทำให้นักเรียนมีความสนใจ และเรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้น

 

f t g m
ลิขสิทธิ์ © 2561 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.