Copyright 2018 - Custom text here

ขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

       ขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร ที่ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558 รางวัลระดับเหรียญทองติดระดับประเทศ

 

 

 

f t g m
ลิขสิทธิ์ © 2561 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.