Main menu

กิจกรรมวันไหว้ครู 2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย สำหรับการจัดพิธีไหว้ครู มีจุดประสงค์ คือ เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ระลึกถึงพระคุณของคุณครู และเพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู โดยให้นักเรียนนำต้นเข็ม และต้นกล้วยไม้มาไหว้ครูแทนกันทำพานไหว้ครู เพราะจะประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำพาน และหลังจากนั้นนำไปช่วยกันปลูก เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันไหว้ครู 2561

กิจกรรมในห้องเรียน

ชั้นอนุบาลGenius (s) กับกิจกรรมในห้องเรียน นอกจากเด็กๆ จะเรียนกับคุณครูแล้ว เด็กๆยังสนุกสนานกับการเรียนโดยใช้สื่อที่ทันสมัยอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมในห้องเรียน

สนุกกับการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

นักเรียนชั้น ป.4G สนุกกับการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กับกิจกรรมในหัวข้อสำนวนสุภาษิตไทย ได้สำนวนกันไปเยอะเลยใช่ไหมคะเด็กๆ

อ่านเพิ่มเติม: สนุกกับการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

อนุบาล 1G กับการเรียนวิชาดนตรี

นักเรียนชั้นอนุบาล 1G กับการเรียนวิชาดนตรี นักเรียนได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีของจริง ทำให้นักเรียนมีความสนใจ และเรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: อนุบาล 1G กับการเรียนวิชาดนตรี

เรียนการบวก-การลบ

น้องๆ อนุบาล 1G สนุกสนานกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เรื่องการบวก-การลบ ความมั่นใจไม่ได้มาจากการทำอะไรถูกต้องอยู่เสมอ แต่มาจากการไม่กลัวที่จะผิดต่างหาก

อ่านเพิ่มเติม: เรียนการบวก-การลบ