Black Ribbon
Copyright 2017 - Custom text here

บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภู่ขจร

บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภู่ขจร

 

ฝ่ายบริหาร

 

 

นางสุวนิช ภู่ขจร

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภู่ขจร

 

                                                 

นางสาวสกลวรรณ ภู่ขจร         นางสาวขจรวรรณ ภู่ขจร

ผู้รับใบอนุญาต                                          ผู้จัดการ 

 

ฝ่ายอนุบาล

 

            

ครูเจี๊ยบ                       ครูปาน                          ครูส้ม

             

ครูเกี๊ยะ                         ครูน้อย                      ครูผึ้ง

      

ครูติ๋ม                         ครูตุ๋ม

 

ฝ่ายประถมศึกษา

 

            

ครูจิต                      ครูทราย                      ครูนิด

            

ครูอารีย์                       ครูเจ                       ครูตุ๊ก

              

ครูใหม่                    ครูต่อ                     ครูกวาง

      

ครูอ้อน                        ครูใจ

 

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ

 

             

English teacher                    English teacher                       English teacher

            

English teacher                    English teacher                       English teacher

            

Chinese teacher                   Chinese teacher                   Chinese teacher

 

ฝ่ายบุคลากรพิเศษ

 

            

ครูสุ                          ครูสา                        ครูอะตอม

            

ครูป้อม                       ครูมุ่ย                        ครูพล

f t g m
ลิขสิทธิ์ © 2560 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.