Copyright 2018 - Custom text here

เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลภู่ขจร

 

      เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลภู่ขจร

            ฟ้าไสวไปพร้อมการศึกษา          จริยาคุณธรรมนำหน้าเด่น

           เตรีมความพร้อมสมวัยไปตามเกณฑ์    ดั่งเฉกเช่นหงส์เหิรฟ้าสง่างาม

                    อนุบาล ภู่ขจร                         ท่านฝึกสอนเยาวชนทุกทั่วหน้า

     มีความพร้อมทั้งสี่ด้านให้พัฒนา          ให้เด่นล้ำนำหน้าเยาวชน

                    อนุบาล ภู่ขจร                         ท่านฝึกสอนเยาวชนทุกทั่วหน้า

รู้หน้าที่ มีสัจจะ มีกรุณา                    กตัญญู บูชา ผู้มีคุณ

                    อนุบาล ภู่ขจร                         ท่านฝึกสอนเยาวชนทุกทั่วหน้า

                     มีความรู้เลิศล้ำทั่วพสุธา                   ให้สมญา อนุบาล ภู่ขจร ภู่ขจร ภู่ขจร

f t g m
ลิขสิทธิ์ © 2561 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.