Copyright 2018 - Custom text here

เครื่องหมาย/ตราของโรงเรียน

 

เครื่องหมาย/ตราของโรงเรียน

 

 

ภ.จ.  เป็นอักษรย่อของคำว่า  “อนุบาลภู่ขจร”

สัญลักษณ์รูปเรือสุพรรณหงส์  อักษรย่ออยู่ตรงกลาง  หมายถึง  การนำพาศิษย์สู่ความสำเร็จอย่างสง่างาม

f t g m
ลิขสิทธิ์ © 2561 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.