ยินดีต้อนรับสู่ "โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร"

คุณได้เลือกหนึ่งในระบบการศึกษาที่จะสร้างบุตรหลานของท่านให้มีคุณภาพ

เตรียมนนาชาติภู่ขจร เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีกระบวนการคิด และเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน

  • เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • หลักสูตร 3 ภาษา ได้แก่ ไทย, อังกฤษ, จีน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 055-713765 , 08 69275444 , 08 9438 8488