Language Switcher

Login Form

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนในเครือข่าย

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

404402
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
537
1127
298843
17995
22138
404402

Your IP: 3.92.74.105
2020-09-29 01:10

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อตกลงและข้อปฎิบัติของโรงเรียน

มาตรการก่อนเปิดเรียน

 1. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ภายใน 14 วัน หรือมีอาการที่แสดงว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และให้แจ้งโรงเรียนรับทราบโดยทันที
 2. รักษาความสะอาดของเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนการเรียน และของใช้ส่วนตัว ทุกครั้งก่อนมาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
 3. เดินผ่านจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน ครู และบุคลากรที่มาติดต่อกับโรงเรียนทุกรายและทุกครั้ง
 4. ต้องทำความสะอาดมือและมีการจัดเตรียมสบู่ล้างมือ แอลกอฮอล์เจล บริเวณทางเข้าประตู โรงเรียน
 5. ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงเรียน พร้อมปฏิบัติตามป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียน

มาตรการระหว่างเปิดเรียน

 1. ผู้ปกครองต้องตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกครั้งก่อนออกจากบ้านมาโรงเรียน หากตรวจพบอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศา ต้องไม่ให้นักเรียนมาโรงเรียน
 2. บุคคลทุกคนที่จะเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองที่ประตูทางเข้าโรงเรียน ในกรณีที่พบ ผู้มีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการไข้ ไอ จามมีน้ำมูก หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน และมีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้
 3. นักเรียน ครู และบุคลากร หรือผู้มาติดต่อกับโรงเรียนทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่อยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียน
 4. เพิ่มความเข้มข้นในการทำความสะอาดภายในโรงเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น อุปกรณ์การเรียน กีฬา เครื่องดนตรี ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำหลังเลิกเรียนทุกวัน หากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และของเล่นร่วมกันต้องมีการทำความสะอาดก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง รวมถึงไม่อนุญาตให้นำของเล่นส่วนตัวมาใช้ในโรงเรียน
 5. ผู้ปกครองต้องทำความสะอาดแก้วน้ำ ของใช้ส่วนตัวของนักเรียนให้สะอาดเพื่อให้ถูกสุขอนามัย หากลืมนำมาจากบ้าน ทางโรงเรียนจะโทรแจ้งให้ผู้ปกครองนำมาให้ทันที
 6. โรงเรียนจะยกเลิกการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคบ่าย (Extra-Curricular Activities) ทั้งหมด
 7. โรงเรียนงดการประชุมหรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีคนหมู่มาก
 8. โรงเรียนจะงดกิจกรรมกีฬาทุกประเภทที่ต้องสัมผัสตัวกับผู้ร่วมแข่งขัน หรือกีฬาประเภทที่ต้องแข่งขันเป็นทีม
 9. นักเรียนจะได้รับคำเตือนจากครูให้ล้างมือเมื่อจบคาบเรียนทุกๆ คาบ หรือเมื่อทำกิจกรรมที่ต้องสัมผัสวัสดุต่าง ๆ โดยมีเจลล้างมือให้บริการหน้าโรงเรียน ในห้องเรียน ห้องน้ำ และโรงอาหาร
 10. ในกรณีที่คนใกล้ชิด ผู้ปกครอง หรือนักเรียน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือเจ็บป่วย ต้องแจ้งโรงเรียนทันที (055-023032) เพื่อดำเนินการคัดแยกและดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย
 11. โรงเรียนจะใช้ห้องเรียนที่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลาต่อเนื่องไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 12. การจะให้นักเรียนมาหรือไม่มาโรงเรียนในแต่ละวันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง

มาตรการหลังเลิกเรียน

 1. โรงเรียนต้องแจ้งผู้ปกครอง เพื่อรับนักเรียนกลับบ้านทันทีหลังเลิกเรียน
 2. ครูประจำชั้นจะต้องมีการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบเป็นประจำทุกวัน รวมถึงติดตามและประเมินผลมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19)
Pin It