Mon - Fri 08:00 a.m. - 16:00 p.m.

กิจกรรมวันตรุษจีน 2566

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.09 น. นายชาธิป  รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตรุษจีน พร้อมด้วยนางกาญจนี  รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร และโรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี คณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า

   ซึ่งโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอน 3 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนด้านการใช้ภาษาแล้ว ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีนและประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายพันปี จึงนำมาสู่การจัดงานตรุษจีนในวันนี้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของจีน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวันตรุษจีน และส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีความกล้าแสดงออก อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถการใช้ทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม และใช้ในชีวิตประจำวันได้

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
กิจกรรมวันตรุษจีน 2566

   ทั้งนี้ ประธานในพิธีฯ ได้ทำพิธีไหว้เจ้าในแบบฉบับของคนจีน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และร่วมชมการแสดงจากนักเรียน โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจรและโรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี มากกว่า 14 ชุดการแสดง และทางโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจรและโรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี ได้จัดมอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการหนึ่งคนให้หลายคนรับ จำนวน 444 ผืน ให้แก่ มูลนิธิเพื่อนพึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบโดยนางกาญจนี  รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

 

 

 

 

 

 

13/6-8 ซอยเจริญสุข
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-713765

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติจำนวนผู้มาเยี่ยมชม

  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1282764

ใครออนไลน์

มี 148 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์