Mon - Fri 08:00 a.m. - 16:00 p.m.

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

   วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2565 "อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี" สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา  ณ โรงแรงเดอะพาบาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

13/6-8 ซอยเจริญสุข
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-713765

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติจำนวนผู้มาเยี่ยมชม

  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1289668

ใครออนไลน์

มี 143 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์