ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร

  1. ด.ญ. เด็กหญิงพรสิรีย์ ศิริพันธ์
  2. ด.ญ. เด็กหญิงณัฐฏ์ธนิษศ์ คำเพชร

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในรายการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6 และได้เป็นตัวแทนนักเรียนของจังหวัดกำแพงเพชร เข้าแข่งขันต่อระดับภาคในลำดับถัดไป