โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
ทัศนศึกษาสวนสัตว์สนามบินสุโขทัย

   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา โดยได้พานักเรียนไปที่ สวนสัตว์สนามบินสุโขทัย

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook