Mon - Fri 08:00 a.m. - 16:00 p.m.

ค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
ค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1

   เด็กหญิง วรรณิชา  เกษมสุข และเด็กหญิง ณัฏฐณิชา ดิษฐภู่ ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เข้าร่วมค่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

13/6-8 ซอยเจริญสุข
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-713765

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติจำนวนผู้มาเยี่ยมชม

  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1289662

ใครออนไลน์

มี 111 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์