Mon - Fri 08:00 a.m. - 16:00 p.m.

คนเก่งของเรา

   เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล (น้องชินโซล) ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการให้เด็กและเยาวนดีเด่น ประจำปี 2565 เข้ารับโล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร จากผลงานของเด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล (น้องชินโซล) และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 ดังนี้

  1. รางวัลเหรียญเงิน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  2. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมสูงสุดอันดับที่ 1 ของประเทศ ในโครงการทดสอบความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โครงการเสริมปัญญา
  3. เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ในเวทีสัมมนาการจัดการศึกษานานาชาติแนวใหม่
  4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ เหรียญทอง วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน Thailand Educational Development and Evaluation Test (TEDET)
  5. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศเข้าแข่งขัน Asmo International 2021 ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัล เหรียญทอง วิทยาศาสตร์ โอลิมปิก
  6. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน Philippine International Math and Science Olympics (Pimso) ประจำปี2564 ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัล เหรีญทอง วิทยาศาสตร์ โอลิมปิก
  7. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2564 ประเทศอินโดนีเซีย 18TH International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) ได้รับรางวัลเหรียญเงินวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

 

 

 

 

 

 

13/6-8 ซอยเจริญสุข
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-713765

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติจำนวนผู้มาเยี่ยมชม

  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1289669

ใครออนไลน์

มี 153 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์