ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา "เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สุขผล (น้องชินโซล)" สามารถสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ