เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนฯ ได้นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ อุทยานปรวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไม่ไกลจากจังหวัดสุโขทัยเท่าใดนัก ลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมในอุทยานแห่งนี้เป็นศิลปะแบบเดียวกับที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานที่สวยงามและขนาดใหญ่มากมาย หลายแห่งในอดีตเมืองกำแพงเพชรถือเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ประกอบด้วยสถานที่สำคัญ ได้แก่

  1. สระมน
  2. พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ
  3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
  4. ศาลพระอิศวร
  5. วัดพระแก้ว
  6. วัดพระธาตุ
  7. วัดพระสี่อิริยาบถ
  8. วัดช้างรอบ

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ฯ