โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
ค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1

   Miss Wannicha Kasemsuk and Miss Natnicha Ditphu, Student representatives of Triamnanachat Pookajorn School. Selected by the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (NSTDA) to join the workshop training camp Computational Science and Computer Language Learning Management Camp (Coding) for Innovation, Class 1, during 10-12 June 2022 at The Palazzo Hotel, Huai Khwang District, Bangkok.