กิจกรรมวันตรุษจีน

โรงเรียน “เตรียมนนาชาติภู่ขจร” จัดกิจกรรมวันตรุษจีน หนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชาวจีน เพราะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน

โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยมีนางสุวนิช ภู่ขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางสาวสกลวรรณ ภู่ขจร ผู้รับใบอนุญาตฯ นางสาวขจรวรรณ ภู่ขจร ผู้จัดการโรงเรียนฯ และแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง นักเรียน และสื่อมวลชน รวมหลายร้อยคนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักของเทศกาลตรุษจีน ชมขบวนแห่ของคณะครู และนักเรียนอย่างสวยงาม ชมขบวนแห่อันงดงามตระการตา ขบวนแห่มังกร เชิดสิงโต กองทัพเอ็งกอ ขบวนนางฟ้า การแสดงอีกหลายรายการ ชมนิทรรศการวัฒนธรรมจีน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีน สร้างความบันเทิง สนุกสนาน ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะเสียงกลองมงคลที่ได้ยิน สร้างความครึกครื้นเป็นอย่างมาก

ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีน และประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายพันปี ซึ่งนำไปสู่การจัดงานตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของจีน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวันตรุษจีน และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออก และเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถการใช้ทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

เทศกาลตรุษจีน ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชาวจีน เพราะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ซึ่งคล้ายคลึงกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย เนื่องจากถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปีต่อไป ชาวจีนทุกคนจะให้ความสำคัญกับวันนี้มาก และโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในวัฒนธรรมและภาษจีน มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่งที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 • cn63-01.png
 • cn63-02.png
 • cn63-03.png
 • cn63-04.png
 • cn63-05.png
 • cn63-06.png
 • cn63-07.png
 • cn63-08.png
 • cn63-09.png
 • cn63-10.png
 • cn63-11.png
 • cn63-12.png
 • cn63-13.png
 • cn63-14.png
 • cn63-15.png
 • cn63-16.png
 • cn63-17.png
 • cn63-18.png
 • cn63-19.png
 • cn63-20.png
 • cn63-21.png
 • cn63-22.png
 • cn63-23.png
 • cn63-24.png
 • cn63-25.png
 • cn63-26.png
 • cn63-27.png
 • cn63-28.png
 • cn63-29.png
 • cn63-30.png
 • cn63-31.png
 • cn63-32.png
 • cn63-33.png
 • cn63-34.png
 • cn63-35.png
 • cn63-36.png
 • cn63-37.png
 • cn63-38.png
 • cn63-39.png
 • cn63-40.png

Pin It
How to enroll your child to a class?
our activities

How to enroll your child to a class?

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6