งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69" ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการที่เข้าร่วมกิจกรรม

  • การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
  • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

สรุปผลกิจกรรม

 

Pin It
How to enroll your child to a class?
our activities

How to enroll your child to a class?

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6