เพลงมาร์ชโรงเรียน

ฟ้าไสวไปพร้อมการศึกษา   จริยาคุณธรรมนำหน้าเด่น
ตรีมความพร้อมสมวัยไปตามเกณฑ์   ดั่งเฉกเช่นหงส์เหิรฟ้าสง่างาม
อนุบาล ภู่ขจร   ท่านฝึกสอนเยาวชนทุกทั่วหน้า
มีความพร้อมทั้งสี่ด้านให้พัฒนา   ให้เด่นล้ำนำหน้าเยาวชน
อนุบาล ภู่ขจร   ท่านฝึกสอนเยาวชนทุกทั่วหน้า
รู้หน้าที่ มีสัจจะ มีกรุณา   กตัญญู บูชา ผู้มีคุณ
อนุบาล ภู่ขจร   ท่านฝึกสอนเยาวชนทุกทั่วหน้า
มีความรู้เลิศล้ำทั่วพสุธา   ให้สมญา อนุบาล ภู่ขจร ภู่ขจร ภู่ขจร

 

Pin It
How to enroll your child to a class?
our activities

How to enroll your child to a class?

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6